Känner du dig stressad?

Hur hanterar du din stress och vad tar den för uttryck i dig? Vi utsätts ständigt för såväl yttre som inre stress och press, där den yttre kan orsakas av omvärldens krav på prestationer, tidsbrist, starka ljud, obehagliga upplevelser och överdrivet motionerande. Vi har också en inre stress dels i form av pågående bakterie- eller virusinfektioner, sjukdomar, giftiga kemikalier och tungmetaller eller biverkningar från läkemedel. Men det kan också bero på negativa tankemönster och känslor. Speciellt tar inre emotionella konflikter (outklarade inre motsatser) mycket kraft och energi. Stress påverkar kroppen både kemiskt och fysiologiskt. I korthet kan man säga att alla reaktioner innebär en viss mängd stress, och både hjärtat och hjärnan tolkar intryck och skickar signaler som kroppen svarar på. För att det ska kunna fungera krävs vissa vitaminer och mineraler. Frågor att snälla sig handlar om att finna grundorsakerna sedan säkerställa att du ger din kropp rätt sorts näring och sömn. Sedan rek jag starkt att också inta dem viktiga vit/min som boostar upp ditt näringssystem och immunförsvar eftersom dessa behövs i högre glad vid denna neg påfrestning..
Immunförsvar - Kosttillskott - Negativ stress - Näringssystem - Stresshantering - Stressystem

Stresshantering

Nu ett ngt längre inlägg av vikt som berör dig, mig och våra medmänniskor.
 
Det hör till vår vardag att kroppen utsätts för påfrestningar, ex ps ell fys krav fr vår omgivn. Alla krav och miljöer som vi utsätts för påverkar kroppens anspänning, dvs din och min kropps aktivitetsnivå som styrs av det autonoma nervsystemet.
Som du säkert känner till är det av vikt att systemet balanseras i perioder av avspänning (parasympatiska) och anspänning (sympatiska). En viss anspänning behövs när vi skall anstränga oss eftersom det skärper koncentrationen och gör oss villiga att arbeta.
 
Men krav, valda ell ej valda som överstiger våra resurser kan emellertid leda till för hög anspänning. För hög anspänning kan på kort sikt påverka vår prestationsförmåga neg och på lång sikt kan det vara dir ohälsosamt.
Därför är det viktigt att vi lär oss hantera och reglera kroppens anspänning vilket inte är så svårt eg.
 
Den kroppsliga och mentala anspänningen går ofta "hand i hand" och man kan påverka den ena att hantera den andra. 
 
Din anspänningsnivå styrs bl a av hur du mentalt reagerar när du utsätts för krav och stress. Generellt kan du använda dig av två metoder som jag kan kalla "copingstrategier" likväl metoder, (mer vardagligt språk, kanske lättare?)
 
Min favorit strategi är en problemfokuserad strategi som innebär att du konfronterar och påverkar situationen genom konkret handling så att den inte längre upplevs stressande, alternativet är en mer känslofokuserad strategi där man ej kan göra ngt åt själva situationen, utan ist försöker hantera de känslor som uppstår.
 
Oavsett vilken du väljer så kompletterar båda varandra och beroende på hur väl utvecklade de är hos dig så bidrar de till förmågan att kontrollera och hantera din anspänningsnivå.
 
Avslutar m att ge ett råd, försök skapa en mental balans genom just mental träning vilken av erfarenhet kan användas för att sänka höga anspänningsnivåer. Här tipsar jag om mindfulness, avslappningsövn ell varför inte meditation och yoga.
Det gäller ju att sänka den sympatiska och höja den parasympatiska aktiviteten ell hur? DIN KROPP, DIN HÄLSA <3, <3..
 
Ha nu en fortsatt trevlig dag, ta vara på den och lev i nuet,
 
CARE TAKE & DIEM CARPE..
Avslappning - Beteenden - Budskap - Din hälsa - Känslor - Meditation - Metoder - Mina tankar - Mindfullness - Parasympatiska systemet - Strategier - Stress. - Stresshantering - Sympatiska systemet - Yoga