Omvårdnadsstatus-Omvårdnadsdiagnos-Omvårdnadsåtgärd,.

lite av nattens arbete m pat/brukare. Är mkt inne på problem som hindrar pat hälsa och jag är väldigt problemlösande av mig så problemlösande åtgärder sätts in, allt för människan som helhet i ett salutogent synsätt i fokus,,
Diagnos - Filosofi. - Människan i fokus - Omvårdnad - Problemdiagnos - Psykiatri - Psykologi - Resursdiagnos - Riskdiagnos - Salutogent - Status - Åtgärder

Tackar för mig

efter lämnad rapp och checkar ut, riktigt bra arb pass. Glädjande, kärleksfullt och berikande att få finnas där, få hjälpa till och att lyssna och vägleda dessa inte allt för lättsamma individer till pat ell boende/klienter om Ni så vill kalla dem m en bakgrund/historia Ni inte ens kan drömma om..
 
 
 
 
Berikande - Checkar ut - Givande - God lyssnare - Kärleksfullt - Plikten framför allt - Rapport - Skyddsängel - Torsdag - Vägledare