SHUT OFF the distractions,.

so YOU can FOCUS on what really MATTERS!!!
Att leda - Att styra - Budskap - Budskap att begrunda - Distractions - Flockbeteende - Fokusera - Keep focus - Kunskap - Orsak - Really matters - Sanning. - Self thinking - Tankar - Tänk själv - What important

Stay loyal,.

that's all I ask..
Budskap - Dina känslor - Dina tankar - Filosofiska tankar - Mina känslor - Mina tankar

Sitter och funderar,.

Alla behöver inte vara lyckliga hela tiden, (det finns det förresten ingen som kan) man måste bara lära sig att handskas m verkligheten..
Budskap - Filosofiska tankar - Funderar - Livet - Lycklig - Ukraina. - Ukrainaresa - Verkligheten - ukraina

Till berörda, 💕..

"ATT GE OCH TA EMOT",.

kanske borde benämna rubriken "om" att ge och ta emot, ell om att "kunna" ge och ta emot ist, för det handlar mkt om förmågor, egenskaper och färdigheter hos dig som individ.

LIVET HANDLAR OM ATT GE och ta emot, ell hur kära läsare? Varje relation bygger på ett givande och tagande och ingen kan bara ge eller bara ta emot. Är det inte så? Jag skall gå djupare, nedan..

Belyser det svåra mötet här, i det svåra mötet när vi står inför det mörkaste i livet ex., finns det en risk m givandet. Här är själva mötet det viktigaste, och att mötet lämnas ifred och inte avkrävs ngt mer än vad det är. Ngt som kan störa mötet är viljan ell tvånget att ge och ta emot gåvor. Eftersom en gåva ofta bär m sig förväntan och krav utan att man märker det.

Efter en tid visar det sig att det är få människor som kan ge m frihet och utan förväntan på ngt slags tack, erfarenheter här ell?

Det jag uppfattar som den största gåvan kräver dock inget tack, den är mottagarens i samma ögonblick som den lämnar givaren och i samma stund har givaren inte längre någon förväntan på att få veta var gåvan hamnar ell hur den tas emot.

Ordet "Tack", ett varningsord i det svåra mötet. Blir vi beroende av tacket sviker vi den som inte orkar säga tack. Vi sviker den som inte orkade ta emot vår hjälp men som ändå ville komma.

Önskan att ge kan också medföra att vi inte orkar fullfölja vår avsikt att besöka och möta den som har det svårt. När vi upplever att vi inte har ngt att ge, går vi inte längre dit.

Det är lätt att bli bländad och vilseledd av olika bekräftelser och att samtidigt känna en längtan att ge ngt tillbaka. Men för det mesta handlar det om att komma tomhänt till den som behöver hjälp. Först då kan jag lyssna och ta emot, är jag fylld av förberedelser och uppfattningar om att jag har ngt att ge, har jag ingen plats för den människa jag möter.

Bara den som kommer m tomma händer har förmågan att kunna ta emot,..

TREVLIG forts fre nu, m mkt KÄRLEK, glädje och lycka..

Att ge - Budskap - Budskap att begrunda - Kärlek - Tankar