Mitt svar till,.

"myndigheten" dem kallar sig så i morse löd ungefär följande; Min ADHD måste inte bara få neg konsekvenser och ej alla människor m ADHD behöver beh. Människor m diagnos ADHD har ofta särskilda färdigheter och förmågor, ex mkt energi, mkt nyfikna, sensibilitet, goda motoriska färdigheter och kreativitet. Gränsen mellan "sjukt" och "friskt" är flytande, hela personen och symtomen i den aktuella livssituationen måste beaktas. Bästa "medicineringen" är en kombo av läkem och gruppterappi samt ps stöd vilket det senaste ofta lyser m sin fr varo till läkem bolagens glädje,..
ADHD - ADHD problematik - Diagnos - Fördelar - Gruppterappi - Konsekvenser - Läkemedel - Psykolog - Svar på tal - Terappi

Somatisk differentialdiagnostik,..

En hel del somatiska sj domar men även intag av vissa mediciner ell/alt droger kan ge liknande symtom som vid ADHD. Därför måste en somatisk och neurologisk undersökn göras, vid behov även drogtest, för differentialdiagnostik. Dessutom rek jag även ett prov på sköldkörtelvärdena och i vissa fall även ett EEG, (detta görs tyvärr ej rutinmässigt i vårt land)..
ADHD - ADHD problematik - Diagnoser - Förebyggande - Hela människan - Sjukdomar - Undersökning