Att vara hängiven,

är att vara förälskad. Vi kan ex vara förälskade i vår partner, våra barn, våra mål och våra arb. När man är förälskad i litet självt är man alltid lycklig..
Budskap - Filosofiska tankar - Hängivenhet - Tankar

VI människor,.

ell somliga skriver jag, ger lite när hon bara ger av dem mtrl ting hon har ell äger, men när hon ger av SIG SJÄLV och SIN TID ger hon mkt..
Att begrunda - Budskap - Filosofiska tankar - Ge av dig själv - Ge av din tid - Ge av kärlek - Mina tankar

GLÄDJE,.

Ur Kärlek kommer glädje, ty GLÄDJE är din Sanna natur..
Budskap - Filosofiska tankar - Glädje - Kärlek

Se och känna, se eller känna..

Du kan stänga dina ögon för sådant du ej vill se men du kan aldrig stänga ditt hjärta för det du ej vill känna..
Att känna - Att se - Det du känner - Det du ser - Filosofiska tankar - Tankar - Verkligheten