KÄRLEK

Det finns bara kärlek, ty kärlek är grundenergin i vårt solsystem och håller ihop atomer, himlakroppar, individer och samhällen m hj av attraktionskraften. Motsatsen kallar jag rädsla, dvs kärlek som inte kan få fullt uttryck..❤🙏❤🙏❤,..
Kärlek

Kärleken min, kärleken vår..

växer och den stärks, rotar sig och får starkare fäste i kropp och själ. Känner ett spektrum av attityder och känslor vilka präglas av samhörighet, tillgivenhet, ömhet och villighet till uppoffring. Viljan att ge villkorslöst känneteknar mer och mer viljan, likt föräldrars kärlek till sina barn. Den bekantskap vilken blev till kamratskap och stark djupodlad vänskap likt begreppet "platonisk kärlek" är nu mer av en djup förälskelse och altruistiska kännetecken, även passionen oss emellan m mer emotionella reaktioner, trånande och upphetsning tilltar vilket för många ofta stagnerar och minskar. Låt dem starka och pos varma känslorna bibehållas liksom förtroendet, omtanken, ärligheten och respekten, ❤🙏❤💑❤🙏❤..
Bara kärlek - Ge kärlek - Kärlek - Kärlek förbinder - Kärlek är naturligt - Kärleken botar rädslan - Kärleken känns - Kärleken räcker - Kärleken segrar - Kärleken är starkare än döden - Kärlekens egenskaper - Kärlekens energi - Kärlekens kännetecken

Kärleken,.

Den som inte ser dig har inga ögon, den som lämnar dig har ingen hjärna och den som inte älskar dig har inget hjärta, ❤🙏💑🙏❤..
Hjärta - Hjärtat - Kärlek - Kärleken