Relationstips,.

Förhållanden och relationer har alla en pos och neg sida, det bara ingår. Den neg skall nämnas vid namn och bearbetas, den pos underhållas och vidareutvecklas..
Förhållande - Motivation - Relationer - Styrka - Tro hopp och kärlek

Vad är han rädd för,.

"lovar" att ringa och höra av sig genom ord och skrift sedan tycks vederbörande hålla sig borta likt "råttan fr katten" men detta är ingen "katt/råtta" lek utan högst allvarligt ty det handlar om liv och då mänskliga liv. Men ngr dgr ytterligare kan ges sedan vidtas andra åtgärder, inget som står och faller m just denna person ell tillfälle utan nya personer liksom tillfällen vaskas då fram, en aning upprörd bara här när jag tillåter min hjärna att tänka på det och i dem banorna men, men jag ber för honom och intalar mig själv "det ligger hos honom", han har säk "sina skäl" och tittar ut mot skogen,☝️🙏😱❤😷🙏👊..
Alternativ - Att lova - Att våga - Att vårda sina relationer - Dina tankar - Hur tänker du - Hur tänker jag - Ingen lek - Jag ber - Känna sig obekväm - Kärlek - Lojalitet - Mina tankar - Relationer - Sina skäl - Stolthet - Öppna dig - Öppna sig

Relationer,.

Upptäck dina sanningar och utveckla relationen till dig själv och din partner, en varm och tillitsfull kärleksrelation börjar med relationen till dig själv. När du blir mer medveten blir det lättare att utveckla relationen till dig själv och din partner. Framför allt blir det enklare att hantera kriser och meningsskiljaktigheter. Relationen blir mer utvecklande och ärligare,..
Budskap - Relationer - Tankar med budskap