Egen vård och egen rehab,.

för rygg och baksida lår börjar sönd m. Spikmatta, massage, stretch och töjövn samt "The Grid", (Trigger point roller)..
Egen rehab - Egen vård - Helg - Massage - Spikmatta - Strech - Söndag. - Töjning

Börjar fredagen som,.

torsdagen slutade, m spikmattan och en avslappningsövn jag lagt till i mitt mindfulness progr..
 
 
Avslappning - Egen tid - Egen vård - Mindfulness - Spikmatta