Validering,.

att bekräfta sig själv och andra. Det gäller för oss människor att vara accepterande och närvarande i mötet m andra för då är våra förutsättningar mer goda för att relationen skall bli bra. Men det krävs också ngt mer än just mental inställning för att skapa goda relationer. När du psykolog, terapeut, vän ell kompis umgås m andra vill du få ut ngt av mötet, ell hur, du vill känna dig bekräftad. För att få bekräftelse behöver vi kunna ge bekräftelse. Bekräftelse, ell validering som det kallas är att i handling och ord visa vår medvetenhet om och acceptans av ngn annan. Validering är således ngt som den andre kan märka och uppskatta, ngt som motiverar den andre till att fortsätta samvaron och kanske fördjupa relationen. Vi ger och tar emot, allt enl förstärkningsprinciperna..
Acceptans. - Att kunna hjälpa - B. F. Skinner - Bekräftelse och beröm - Ej döma - Ej dömande - Förstärkningsprinciper - Försvagningsprinciper - Lyssna - Medvetet närvarande - Mötet - Relationer - Samvaro - Skinner - Validering - Vara närvarande

Alla behöver bekräftelse,.

Vi är människor och vi har vissa behov, som sömn, mat, närhet, kärlek osv. Dessa behov är livsviktiga för oss. Min övertygelse är att vi behöver kärlek och bekräftelse av människor vi tycker om för att vi till fullo ska kunna leva våra liv. Men utan kärleken till oss själva blir inte den yttre bekräftelsen någonting vi kan ta till oss. För att vi ska kunna ta till oss beröm, komplimanger och uppskattning måste vi känna att vi är värda det samt att själva kunna ge.. Att tänka på,..
Aldrig för sent - Allt finns att finna inom dig - Arv och miljö - Behov. - Bekräftelse. - Beröm - Börja med dig själv - Hårda - Kalla. - Komplimanger - Känslosamma - Kärlek - Närhet - Uppskattning - Älska dig själv