Intressant länk, inget nytt men du, se nedan..

http://left4photo.com/11/post/2016/06/r-inte-det-hr-ett-skattefusk-vrt-att-ta-upp.html
Ensamkommande flykting - Fakta - Invandringen - Katastrofala följder - Kostnader - S.k ensamkommande flyktingar - Vår invandring

Invandringen mot nytt rekord 2016!

INVANDRINGEN MOT NYTT REKORD 2016 !! Migrationsverket har under 2016 fortsatt att bevilja lika många - ELLER MER - uppehållstillstånd som under 2015 ! Första halvåret fr o m 1 jan - 30 juni 2016 beviljades totalt 58.235 uppehållstillstånd (förstagångsbeslut/tillstånd, dvs exkl personer som haft ett uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och blir beviljade en förlängning av detta). Detta innebär att det totala antalet beviljade uppehållstillstånd kommer att landa på 58.235 x (365 dgr/182 dgr) x 100% = 116.789 st. Förra årets utfall om 109.235 beviljade uppehållstillstånd ser därför ut att överträffas för helåret 2016! Även rekordet om 116.587 beviljade uppehållstillstånd från 2013 ser ut att komma passeras! Av de hittills beviljade 58.235 uppehållstillstånden utgörs 22.649 (39%) st av beviljade asylflyktingar och 15.676 (27%) anhöriga (=tillsammans 38.325 st eller 66%). Antalet beviljade uppehållstillstånd för arbete (arbetskraftsinvandring) uppgick endast till 9.496 (16%). Katastrofen fortsätter således för Sverige med ett allt större antal invandrare som skall försörjas med skattemedel ! Mellan 1980 t o m juni 2016 beviljade Sverige totalt 2.035.152 st uppehållstillstånd. Utslaget på en befolkning om 9.851.017 personer (dec 2015) blir detta en andel om 20,7% !! Fördelningen per år fr o m 1980 t o m juni 2016 visas nedan (källa: Migrationsverket, länk 0 nedan). . . År.........Flyktingar......Anhöriga....Arbt/PUT.......Övriga.........Totalt ------ .....------------ ......-------------...-------------.......---------.......-------- 1980.. ......4.062.... .......7.786................-..... .........821........12.669 1981.. ......3.857.... .......7.398................-..... .........391........12.186 1982.. ......6.266.... .......6.440................-..... .........366........13.072 1983.. ......3.668.... .......6.149................-..... .........476........10.293 1984.. ......5.413.... .......6.561................-..... ......1.650........13.624 1985.. ......7.314.... .......6.944................-..... ......1.850........16.108 1986.. ....11.486.... .......9.670................-..... ......1.712........22.868 1987.. ....14.042.... .....12.387................-..... ......1.998........28.427 1988.. ....16.125.... .....15.093................-..... ......1.858........33.076 1989.. ....24.879.... .....18.029...............-..... .......1.608........44.516 1990.. ....12.839.... .....22.221...............-..... .......2.060........37.120 1991.. ....18.663.... .....21.230...............-..... .......2.055........41.948 1992.. ....12.791.... .....19.662...............-..... .......2.149........34.602 1993.. ....36.482.... .....19.796...............-..... .......2.491........58.769 1994.. ....44.875.... .....25.975...............-..... .......8.010........78.860 1995.. ......5.642..........19.707...............-.............6.947........32.296 1996.. ......4.832.... .....18.816...............-..... .......7.742........31.390 1997.. ......9.596.... ....18.910................-..... .......7.626........36.132 1998.. ......8.193.... .....21.673...............-..... .......9.204........39.070 1999.. ......5.597.... .....21.681...............-...... ......9.755........37.033 2000.. ....10.546.... .....22.840..........15.759.......11.345........60.490 2001.. ......7.941.... .....24.524..........12.809.......11.598........56.872 2002.. ......8.493.... .....22.346..........10.135.......13.422........54.396 2003.. ......6.460.... .....24.553..........10.249.......15.525........56.787 2004.. ......6.140.... .....22.337............8.259........21.805.......58.811 2005.. ......8.859.... .....21.908............5.985........25.711.......62.463 2006.. ....25.096.... .....26.668............6.257........28.415.......86.436 2007.. ....18.414.... .....28.975............9.859........28.847.......86.095 2008.. ....11.237.... .....33.184..........14.513........31.087.......90.021 2009.. ....11.265.... .....37.710..........17.954........31.715.......98.644 2010.. ....12.130.... .....29.837..........16.373........33.118.......91.458 2011.. ....12.726.... .....32.114..........17.877........30.417.......93.134 2012.. ....17.405.... .....40.873..........19.936........32.876.....111.090 2013.. ....28.998.... .....39.783..........19.292........28.514.....116.587 2014.. ....35.642.... .....42.214..........15.872........16.882.....110.610 2015.. ....36.645.... .....43.259..........16.975........12.356.....109.235 2016-06..22.649.... .....15.676..........13.500.........6.410....... 58.235 -----------..----------. . ... .---------. . . .. .----------. . .. .---------. . .----------- S:a........537.270.......815.880.........231.567......450.435..2.035.152 . . Sverige har sedan 1980 fram t o m 30 juni 2016 tagit emot och beviljat 2.035.152 uppehållstillstånd varav 537.270 flyktingar, 815.880 anhöriginvandrare, 231.567 Arbetsmarknadstillstånd/PUT, samt 450.435 Övriga (Gäststuderande, Adoptivbarn, EES samt tidsbegränsade) !! . FAKTA/SLUTSATSER: ------------------------------ • Andelen flyktingar uppgår från 1980 t o m juni 2016 till (537.270 / 2.035.152) x 100% = 26,4%. • Andelen arbetskraftsinvandring (Arbetsmarknadstillstånd/PUT) uppgår från 1980-juni 2016 endast till (231.567 / 2.035.152) x 100% = 11,4%, dvs ~ 1/9 eller 1 av 9 (men påstås ofta vara hög av vissa, fantasifulla politiker). Troligen så är den här siffran egentligen betydligt lägre, kanske bara hälften ( 5,7%) eftersom det förekommer ett stort antal konstgjorda, konstruerade arbetstillstånd som säljs på den illegala marknaden. Resterande - troligen drygt -88,6% utgörs av flyktingar, anhöriginvandrare, gäststudenter, EES, adoptivbarn samt tidsbegränsade tillstånd. • Andelen anhöriginvandring uppgår till (815.880 / 2035.152) x 100% = 40,1%. • För flyktingar uppgår andelen anhöriginvandring de senaste 15 åren till (111.694 / 269.917) x 100 % = 41,4% • Andelen gäststudenter uppgår för perioden 1980-juni 2016 till (152.594 / 2.035.152) x 100% = 7,5% • Adoptivbarn har en andel om (24.494 / 2.035.152) x100% = 1,2% från 1980-juni 2016 • Andelen EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) för uppehållsrätter till medborgare bosatt i annat EU-land uppgår för perioden 1980-juni 2016 till (273.402 / 2.035.152) x 100% = 13,4% • Tidsbegränsade tillstånd uppgår till (2.097 / 2.035.152) x 100% = 0,1% för perioden 1980-juni 2016. Totalt sökte 162.877 personer asyl i Sverige 2015 enligt Migrationsverkets statistik. Detta är dubbelt så många som 2014 och 3 ggr fler än 2013. Det är t o m LIKA MYCKET som det totala antalet asylansökningar inom hela EU förra året 2014 !! Enligt Eurostats statistik beviljade EU:s medlemsländer år 2014 sammanlagt 162.770 asylansökningar. Hittills i år har 15.488 personer sökt asyl i Sverige vilket pekar mot 15.488 x (365 dgr / 182 dgr) x 100% = 31.061 för helåret 2016. I Vårbudgeten höjde S+Mp-regeringen budgeten för migration & integration till 72 miljarder kr. Detta är t ex 1,5 ggr MER än försvarsbudgeten om 48 miljarder kr och/eller 8% av statens budget !! DETTA ÄR INTE RIMLIGT!! Man får påstå att Sverige definitivt redan har dragit sitt strå till stacken när det gäller invandring i Europa. Man måste förstå att svenska folket anser: . . - NU BEHÖVS EN 99-ÅRIG PAUS FRÅN MER INVANDRING TILL SVERIGE OM NÅGON FORM AV INTEGRATION SKALL VARA MÖJLIG !! . . Av Björn Olanders . . Länk 0. Migrationsverket, Översikter och statistik från tidigare år. http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html Länk 1. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter. http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html Länk 2. Sverige tar emot flest flyktingar i EU ! https://www.facebook.com/frikonservativ/posts/1591798244422546?__mref=message Länk 3. Kostnad för invandringen 259 miljarder kr i höstbudgeten!! https://www.facebook.com/frikonservativ/photos/a.1555505408051830.1073741828.1551772258425145/1638249359777434/?type=3&pnref=story Länk 4. Sverige ”trampar vatten” – BNP per capita minskar!! https://www.facebook.com/frikonservativ/posts/1587965854805785?__mref=message Länk 5. Flyktinginvandring. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Flyktinginvandring/ Länk 6. Flyktinginvandring internationellt. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Flyktinginvandring---internationellt/ Länk 7. Utbildningsnivå utrikesfödda. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Utbildningsniva/ Länk 8. Sysselsättningsgrad efter vistelsetid. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Sysselsattningsgrad-efter-vistelsetid/ Länk 9. Sysselsättningsgap internationellt. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Sysselsattningsgrad---internationellt/ Länk 10. Arbetslöshet efter vistelsetid. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Arbetsloshet-utrikes-fodda/ Länk 11. Arbetskraftsinvandring internationellt.http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetskraftsinvandring/Arbetskraftsinvandring-internationellt/ Länk 12. Fördjupning, Arbetskraftsinvandring. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetskraftsinvandring/Arbetskraftsinvandring-forklaras-/ Länk 13. Statens budgetunderskott -125 miljarder kr 2015-17! https://www.facebook.com/frikonservativ/posts/1646479652287738:0 Länk 14. Orimlig kostnad för invandringen. SvD 22 okt. http://www.svd.se/orimlig-kostnad-for-invandringen Länk 15. 162.877 asylsökande år 2015. Migrationsverkets statistik 31 dec, inkomna ansökningar om asyl. http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html Länk 16. Dramatiskt ökad kostnad för ensamkommande. SVT 21 okt. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/dramatiskt-okad-kostnad-for-ensamkommande Länk 17. Skattehöjningar om 121 miljarder kr. Konjunkturinstitutet 26 augusti. https://www.facebook.com/frikonservativ/photos/a.1555505408051830.1073741828.1551772258425145/1627126390889731/?type=1
Alla lika värda - Detaljer - Fakta - Följder - Invandringen - Konsekvenser - Politik - Sanningen. - Sverige.

Vad säger "man", jag?

Läs nedan, (fr text TV tid idag) "Ambulans ryckte ut - sönderslagen En ambulans åkte ut på en akut- utryckning till Tensta i västra Stockholm. Under tiden som sjuk- vårdarna gick för att hämta patienten blev fordonet vandaliserat. Patienten fick i stället skjutsas till sjukhuset med färdtjänst. Om det hade varit en akutpatient hade följderna kunnat bli katastrofala, skriver polisen i sin händelserapport. -Tyvärr så händer det ganska ofta att ambulans, räddningstjänst och polis har de här problemen, säger Sven-Erik Olsson, informatör vid Stockholms- polisen, till SVT Nyheter". -------------------------------------------------------------- JAG behöver inte "säga" ngt alls, utan "bekräftelserna" kommer numera mer och mer "offentligt" dagligen, (pågått i flera år visserligen, dock offentliggörs det numera på ett annat sätt). Du vet vad jag här menar, annars hör gärna av dig, alt bege dig ut på gator och torg..
Bekräftelse. - Budskap - Från hjärtat mitt - Följ ditt hjärta - Följ ditt inre - Förorterna - Getto - Insatt - Inte rädd - Invandringen - Konsekvenser - Morfars ord - Nyheter. - Politik - Sanningen. - Stolthet - Text TV - Utveckling. - Vakna! - Verkligheten