Vishet är att acceptera,.

verkligheten som den är, kärleken är en handling och den vises språk..
Acceptans. - Kärlek - Verkligheten - Vishet

Vishet och kärlek,.

Att leva innebär att vara vis, sann, ärlig och öppen. Att vilja och kunna se verkligheten samt acceptera den som den är. Visheten hjälper dig att öppna dina sinnen för verkligheten och leva i den såsom vi uppfattar den. Att acceptera den och inte döma. Det är detsamma som kärlek, att inte bara se saker utifrån sig själv, utan att se m andras ögon..
Acceptans. - Ej döma - Filosofiska tankar - Kärlek - Verkligheten - Vishet - Älska