Hur skapar du kontroll?

Här ngr tips fr min vardag, nr 2 "stöd" nedan främst för brukare/pat på arb men kan vara bra även för dig m svårigheter där hemma; STRUKTUR Skapa en gr struktur m rutiner och aktiviteter. STÖD Anpassa miljön och din omgivning du befinner dig i m ex färgmarkeringar, bildstöd, sorteringsystem, förenkla, minska och förstärka informationen. STRATEGI Hitta strategier i hur du skall anv. ex. almanacka, påminnelser, mobilen och veckoschema.
Strategier - Strukturer - Stöd.