Alla behöver inte vara lyckliga,.

hela tiden, det finns det förresten ingen som kan. Man måste lära sig att handskas m verkligheten,..
Bra dagar - Lycka - Lycklig - Sämre dagar - Verkligheten