Ny polisstation i Rinkeby försenas,.

Så, här YTTERLIGARE exempel på orsak och följd av rådande politik, dessutom under allt för lång tid, vad det är jag syftar på, (ytterligare ex) lämnas därhän, ingen upplysning härom känns nödvändig, du/Ni som ej har insikt, vill förstå ell lever i din/Er egna värld etc. se "taggar" lite längre ner. Nedan dir kopia fr SVT text tv.. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ""Bygget av den nya polisstationen i Rinkeby i nordvästra Stockholm drar ut på tiden. Enligt vad SVT Nyheter erfar anser de stora byggföretagen att det är för farligt att bygga i området. Trots problem med kriminalitet i södra Järvaområdet så saknas en polisstation i Rinkeby. Den gamla stationen stäng- des våren 2014 och ett år senare togs beslut att bygga en ny station med plats för 240 poliser. Den skulle ha öppnat till sommaren, men bygget har fortfarande inte startat och ett nytt polishus kan nu stå klart tidigast 2019.""
Byggföretag - Dagens samhälle - Konsekvenser - Kriminalitet - Polisstation - Rinkeby - Rädsla. - Rådande politik - Segregation - Segregration - Verkligheten - Vår invandring