I förlåtelse namn,.

jag "härom" ber, ty "Att förlåta, det är att återvinna vad man ägt och förlorat"..
 
"Gjort är gjort' - Att förlåta - Finns hopp - Minnen - Upprättelse - Vi sitter i samma båt - Återupprättelse - Återvinna vad man ägt och förlorat

Att förlåta,.

handlar om att återvinna det man ägt och förlorat,..
Förlorat - Förlåtelse - Ägt - Återvinna