Real love begins where,.

nothing is expected in return,..
Filosofiska tankar - Love - Mina tankar - Real love - Tankar

Livets högsta önskan,.

är övertygelsen om att man är älskad för den man är, ell för att uttrycka det mer korrekt - trots den man är..
Filosofiska tankar - Kärlek - Lycka - Tankar