Nationaldagen,.

Vi firar idag, lite uppfräschning av din historia här och skälet till vår Nationaldag. Orsaken är att Gustav Vasa valdes till kung just då denna dag, den 6 juni 1523 och till följd av detta upplöstes "Kalmarunionen" och Sverige blev då ett självständigt rike..
6 juni - Din historia - Gustav Vasa - Nationaldagen - Svensk historia - Sverige.i - Vår historiar

Sveriges Nationaldag, varför firar vi?

 
 
 
Sveriges nationaldag är nationell helgdag sedan 2005. Innan dess kom ett riksdagsbeslut 1983 som gjorde dagen till officiell nationaldag under namnet ”Svenska flaggans dag”. Då en del festligheter för olika svenska högtider infördes 1893 av Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare, ordnades i mitten på juni några dagars festligheter i nationalistisk anda. I Skansens årsbok för 1893 skriver Hazelius: ”Såsom de fosterländska minnenas högtidsdag har på Skansen införts den 6 juni, Gustafsdagen, vilken där har firats och hädanefter kommer att firas såsom svensk nationaldag”. Redan då var tanken på en svensk nationaldag född. Första gången man firade den redan då benämnda nationaldagen organiserat var 1916. Initiativet till firandet kom från grosshandlaren Nils Ljunggren sommaren 1915. Man ville ha ett utomhusfirande och sköt därför frågan till 1916, då man anknöt dagen till 6 juni, det datum då Gustav Vasa 1523 valdes till kung i Strängnäs, och 1809 års regeringsform antogs av Karl XIII. Förslaget stödes av Gustav V, olika offentliga myndigheter, delar av idrottsrörelsen och andra föreningar. En särskilt tillsatt kommitté kom fram till ett festprogram som skulle bestå av högtidligheter vid Stockholms stadion och Skansen, samt en kvällskonsert för militärorkestrar på Hasselbacken. Festligheter genomfördes i Stockholm och över 100 orter runt om i Sverige. I Stockholm restes flaggstänger på allmänna platser och på ett fullsatt Stockholms stadion närvarade kungahuset, och en nybildad kör framförde ”Sveriges flagga”. Denna första flaggdag etablerade ett mönster för firande som förblev det samma i många decennier.
Här ett KÄRT minne m syster Emma för ngr Nationaldagar sedan, vi löptränade längs Uppsala åsen och "Gula stigen", 👍💑👌..
6 juni - Firande - Historia - Kära minnen - Löpträning - Nationaldagen - Svenska traditioner - Syster Emma

Nationaldagsbakelsen

dgn till ära, tradition på arb så även hos mig om jag ej arb. Min tradition härstammar fr morfar då jag liten var. Tyckte de blev estetiskt fina m läcker Sverige smak, improviserar lite. Brukare/pat väldigt nöjda, det mitt kall är..
Nationaldagen - Nationaldags bakelse - Tradition