Arbetsgivare vs Arbetstagare

Uppgörelse gjord, känner mig nöjd. Inga detaljer lämnas, kan bara nämna att jag går "segrande" ur striden..
Arbetsgivare - Arbetstagare - Nöjd