Tiden går och vi med den,.

ell hur var det morfar min lärde ut det uttrycket? Passande över tid och rum. 👍..
Gammalt uttryck - Kärt uttryck - Morfar - Tid och rum - Tiden går

Du vet vad du har,.

men inte vad du får. Kärt uttryck, inte att förglömma..
Av vikt - Budskap - Filosofiska tankar - Glöm ej - Kärt uttryck - Uttryck - Vad du får - Vad du har