Ytterliggare ett nattpass

till ända, denna gång "vaken". Nu lite sömn, efterlängtad sådan sedan väntar en gruppterapi session inom psykoterapins omr som jag via kontakter fått en plats i. 
Förhoppningarna och den så viktiga motivationen är rel hög, visserligen besitter jag redan adekvat kunskap och erfarenhet härom men alltid finner man ngr "guldkorn" som kan hjälpa mig i min proffession samt egen insikt och förståelse till betéenden hos mig och i min omgivning. Den senaste evidens vetenskapliga (SBU) läran ligger här till grund. Härstammar fr Tyskland fr början samt Kanada vilka är ledande nationer i ämnet, Norge och Australien ligger också i framkant.
 
Kan tilläggas att jag personligen alternerar den med den österländska läran härom, vilket enl mig saknas här i västvärlden..
Acceptans. - Alternativ beteende - Arbetspass - Belöning på sikt - Betéende analys - Betéenden - Brukare - Dbt - Evidensbaserat - Evidensbaserat - Gruppterapi - Här och nu - Insikt - Intresse - Kbt - Klienter. - Medveten närvaro - Mindfulness - Motivation - Nattpass - Negativ förstärkning - Patienter - Positiv förstärkning - Psykoterapi - Riskbetéenden - Sbk kedjor - Se varningstecken - Självkänsla - Tacksamhet. - Tillfredställelse - Österländsk medicin