Eld, luft, jord och vatten..

re "fyra elementen", intressant vad Aztekerna (indian/naturfolk fr Mexico) och Hippokrates (läkekonstens fader) hade gem i den läran, ;-)..
Beteenden - De fyra elementen - Fyrsatsläran - Hippokrates - Hypotes - Intresse - Lära och teori - Personlighet - Sinnesstämning - Teori

Gustav II Adolfs dagen är här,.

så även bakelsen, bageribesök nalkas således, ;-). "GUSTAV II ADOLF, född 9 december 1594, död 6 november 1632, var Sveriges kung 1611–1632. För eftervärlden är Gustav II Adolf mest känd som den som grundlade det svenska stormaktsväldet som skulle göra landet till en av Europas största och ledande nationer under den tidigmoderna perioden. Han anses vara en av världshistoriens främsta fältherrar, då han förnyade krigskonsten vilket har gjort honom känd som "den moderna krigföringens fader. Hans gärningar avgjorde den politiska och religiösa maktbalansen i Europa, men under hans tid reformerades även landets styrelse. Han hedrades år 1633 av Sveriges riksdag med namnet Gustav Adolf den store. I samtida propaganda kallades han också Lejonet från Norden". "Gustav Adolf ärvde den svenska tronen efter sin fars död, och tillträdde tronen vid 16 års ålder. Sverige var då ett fattigt land med en svag armé som var i krig med Danmark, Polen och Ryssland. Gustav var en mycket välbildad man och med hjälp av Axel Oxenstierna omformade han landets regering, och med ett flertal innovationer omvandlade han den svenska armén till Europas mest moderna, vältränade och fruktade. Under hans ledning slöts fred med Danmark och på slagfältet besegrades Polen och Ryssland, där han erövrade mark i Livland och Ingermanland. Hans mest välkända handling var när han lät Sverige gå in i det trettioåriga kriget, där han stod på de protestantiska rikenas sida mot de katolska arméerna under den tysk-romerske kejsaren. Han slog den kejserliga armén under slaget vid Breitenfeld, och intog flera städer och provinser i Tyskland. Han var därmed redo att erövra den kejserliga tronen och bli en av Europas stora ledare, men han stupade i strid under slaget vid Lützen 6 november 1632 "Gustav Adolfsdagen".. Så, om ngr timmar "mot närmsta bageri", samtidigt som jag tar av hatten och niger inför kungen till hans åminnelse, respekt, heder och vördnad. Undrar om vi får ngr bakelser här på arb i år?
30-åriga kriget - 6 november - Axel Oxienstierna - Bakelse. - Gustav II Adolf - Hedra. - Historia - Kjejserliga armen - Konditori - Lejonet från Norden - Lützen 1632 - Modern krigsföring - Respekt - Stor ledare - Stormakt - Svensk historia - Sverige som stormakt - Åminnelse

Angående 1;a september

Här nedan lite historia över Sveriges Rikes lag som kom till just det datumet för över 320 år sedan, år 1736.
 
Sveriges rikes lag, som ersätter de medeltida lagarna "Kristofers landslag" från 1442 som bygger på Magnus Erikssons landslag från 1350 och "stadslagen" trädde i kraft dagen till ära.. Eftersom den är antagen år 1734 är den även känd som 1734 års lag och även om den sedan dess kraftigt har modifierats är det den ännu gällande lagtexten i Sverige,..
 
 
 
1/9 - Dåtid - Första september - Historia - Nutid - Svensk historia - Sveriges Rikes lag

Bomarsunds fästning

alldeles bredvid, historiskt intressant..
 
 
Bomarsund - Bomarsunds färstning - Historia