Motivation,.

Vilkor för detta betydelsefulla ord är att du känner att det du gör är meningsfullt. Känner du en mening i det du gör kommer du också att vara motiverad. Det intr är att du själv kan bestämma dig för att vara motiverad, kom ihåg att du ej är beroende av vad andra personer säger ell gör, 🙏💘🙏..
Beslutsamhet - Eget ansvar - Glädje - Kärlek - Lycka - Meningsfullhet - Motivation

Motivation träning,

ett av dem villkor för motivation är att du känner dig att det du gör är meningsfullt. Sedan att du är målinriktad är också en viktig parameter. Motivation är också väldig viktig i idrottsvärlden . Du skall också trivs på ditt arb., du skall vara glad och uppskattad.
Meningsfullhet - Min träning - Motivation - Målinriktad - Trivsel - Uppskattad