Du kan,.

stänga dina ögon för det du ej vill se men du kan aldrig stänga ditt hjärta för det du ej vill känna..
Känslor - Kärlek

Du kan stänga,.

dina ögon för det du ej vill se men du kan aldrig stänga ditt hjärta för det du ej vill känna..
Känslor - Kärlek

Om skam och skuld,.

I "definitionen" min av skam och skuld handlar skammen om det vi är och skulden om det vi gör. Ofta förväxlas orden eller blandas, och i ord som skuldkänslor och skamkänslor finns både skulden och skammen m. Skuldkänslor kan uppstå när vi inte gjort det vi menar att vi borde gjort, men blandas ofta ihop men känsla att inte räcka till. Skamkänslor däremot uppstår när vi känner oss otillräckliga och inte passar in i den norm ell kultur som som råder, vi lever i. Känslan av att inte räcka till tycks kunna drabba varje människa, och den förstärks ofta av en känsla av att vara värdelös. När jag tänker må mig själv och de jag möter så utgår jag ifrån att vi räcker till som vi är.Skulden relateras till det vi gör. Sedan när vi "vågar" erkänna att vi gjort fel kan vi få förlåtelse. Förlåtelsens förutsättning, mina läsare, är kärlek, både för den som ber om förlåtelse och för den som ger förlåtelse. Förlåtelse är bara möjlig om vi vet att det finns kärlek och om vi vet att vi är älskade. Skulden kan förlåtas bort medan skammen bara kan ÄLSKAS bort, kom ihåg det! Sedan så är det så att skammen ökar i ett kärleksklöst liv medan skulden blir mer synlig i ett kärleksfullt liv..
Förlåtelse - Känslort - Kärlek - Skam - Skuld - Tankar