Att gråta,.

gör mig stark och får mig att vara i känslorna så att säga, närvaro och "närvarande" är det bästa..
Gråt - I nuet - Känslor - Närvarande - Stärker

Du kan,.

stänga dina ögon för det du ej vill se men du kan aldrig stänga ditt hjärta för det du ej vill känna..
Känslor - Kärlek

Du kan stänga,.

dina ögon för det du ej vill se men du kan aldrig stänga ditt hjärta för det du ej vill känna..
Känslor - Kärlek