Träningsfilosofi/psykologi,.

TÄNKTE SKRIVA LITE OM MIN TRÄNINGSFILOSOFI-PSYKOLOGI OCH VAD SOM HÄR SKILJER MÅNGA FRÅN MÄNGDEN: Vill framförallt nämna och framhäva tre nyckelbegrepp som jag anv mig av i min tr livsstil vilka är följande; 1, Meningsfullhet- en emotionell komponent, delaktighet och känslan av att kunna påverka vilket skapar för mig tillräcklig motivation att ta mig till träningen och att sträva framåt i den. 2, Hanterbarhet- metoder och strategier, förmågan att hantera och bemöta olika krav således en handlingskomponent. 3, Begriplighet- den kognitiva aspekten, förståelse och förmåga att bedöma sin verklighet. Balansen mellan dessa begrepp är oerhört viktig för de överlappar varandra och påverkar varandra. Vi kan kalla det för "hälsoteori" vars byggstenar jag finner i filosofin och i psykologin. Vill poängtera att idrott, motion och hälsa ser jag som en resurs som påverkar handlingsförmågan medan motsatsen ohälsa begränsar densamma. Avslutar med vad jag anser hälsa är i stort, HÄLSA för mig är att klara vardagens krav och prövningar, att ha resurser för att kunna förverkliga sina personliga mål samt att ha ett överskott på energi, livsglädje och att känna sig frisk..
Begriplighet - Energi - Frisk. - Friskvård - Hanterbarhet - Hälsa. - Idrott. - Livsglädje - Meningsfullhet - Psykologi och filosofi - Träning.

Kroppsammansättning

 
 
kontroll/status igen i morse, res enligt plan! Minus 4,5 kg. Vi kör på utan ngr större justeringar,..
 
 
 
 
Akademiska sjukhuset - Bod pod - Enligt plan - Fokuserad - Kroppsammansättning - Min träning - Motivation - Målsättning - Tanita våg - Vilja