Aktier

Så, tecknat två "poster" i ftg och aktien "Lifco". Tror starkt på dem efter en lite djupare granskning en bara en "okulär besikting", erhållit hj fr en insiderkälla samt gått på min intution och magkänsla. Handlade även fler Elektrolux samt Astra (AstraZeneca)..
Astra - Bright money fot black days - Ekonomi - Elektrolux - Framtid - Insider - Lifco - Sparande

I väntan på div statistik

Rapporter av olika slag, kvartals, halvårs, niomånaders (en del brutna "räkenskapsår") etc. Spänning råder trots en del förväntade beräkningar fr vitt skilda håll, ofta görs det fel antaganden i brist på verklig information ell oförmåga och vilja att finna densamma. En del fakta av vikt lämnas aldrig ut heller av förklarliga skäl..
Aktier - Antaganden - Börsen - Den som spar han har - Framtid - Företag - Rapporter - Spänning - Statistik - Verkligheten