Terapi

hos/för/med/om mig som klient samt m mina många möten m dig där ute, vare sig du är medveten, är närvarande och/ell har insikt ell ej..
 
 
 
Min resa - Terapi - Verkligheten