joakim ramqvist hallin

Lite av varje om min resa genom livet,..

Att tänka på, fundera över, lite historia och nutida fakta..

Sitter och tittar på aljazeera... USAs medborgare demonstrerar mot avtalet om Iran. Ja, de vet ju hur det är att ta ett land och förinta ett folk. Jag förstår att de är rädda för samma sak i Israel. ..... Israel som enligt internationell lag har brutit mot lagen genom olaglig ockupation och olagliga bosättningar, som nu också ska riva byar i Palestina i olagliga ockupationer, medvetna om att testa gränserna gentemot omvärlden. De vet att i europa så spelar de kortet om förintelsen och i USA spelar de kortet om antisemitism..... Går folk fortfarande på det? Vad gör Israel för att bekämpa ISIS? INGET! ISIS verkar ju i områdena inom "the greater Israel agenda" Så, därför utgör Iran ett hot. De kan starta ett krig mot Israel/ISIS och ta kontroll över områdena så att USA och Israel står utan makt. Vad gör våra politiker åt ett internationellt kriminellt land/stat? Sitting and watching Aljazeera ... US citizens are demonstrating against the agreement on Iran. Yes, they know how it is to take a country/land and annihilate a people. I understand that they are afraid of the same thing, in Israel. ..... Israel under international law have broken the law through the illegal occupation and illegal settlements, which now also will demolish villages in Palestine of illegal occupations, aware that they test the limits to the outside world. They know that in Europe they play the card of the Holocaust and in the United States they are playing the card of anti-Semitism ..... Are people still falling for that? What does Israel do to fight ISIS? NOTHING! ISIS operates in the areas of "the Greater Israel agenda" So, because Iran represents a threat. They can start a war against Israel / ISIS and take control of areas so that the US and Israel are without power. What do our politicians do to an international criminal country / state?
Taggar: Fakta, Historia, Israel;
Namn:
Kom ihåg mig?
Mailadress (publiceras ej):
URL/bloggadress:
Kommentar: