joakim ramqvist hallin

Lite av varje om min resa genom livet,..

Det handlar inte om hur du har det utan om hur du tar det,..

Nämnde det här lite kort på forumet Fb, det är ett ämne som intresserar mig, nu tänker du kanske "det är ju bara ett uttryck" jo, ett uttryck men jag kallar det hellre ett ordspråk och jag skall här förklara mig närmare enl mitt sätt att se på det.
 
Låt oss säga att två personer har exakt samma förutsättningar men den ene upplever sitt tillstånd som väl medans den andre inte gör det inte. Det är detta som kan sättas i jämförelse med mitt ordspråk.
 
Ställer mig alltid ell ofta frågan till de få pt-kunder jag har ell har haft, vad det är som gör att individerna ökar sin fysiska hälsa ell bibehåller hälsan?
Utgångspunkten här är alltså vad som gör oss friska, låt mig tänka att vår hälsa aldrig är ett fast tillstånd utan en linje där den ena sidan är ohälsa och den andra hälsa så intresserar jag mig för varför vi rör oss åt höger på den linjen, mot hälsa. Det är intressant att se vilka skillnaderna och orsakerna är.
 
Min ståndpunkt är att om man rör sig ell befinner mot den hö sidan så krävs det en balans i livet mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
 
Begriplighet; Att förstå det som sker!
Hanterbarhet; Att hantera det som händer!
Meningsfullhet; Att känna att det som händer är meningsfullt!
 
Den viktigaste av mina parametrar ovan är meningsfullhet anser jag, man ser en mening med det som händer för sin egen skull, handlar då också om att känna delaktighet.
 
Kan ta ett ex fr arb livet, att du känner meningsfullhet för ditt arb om det du gör ger dig en personlig tillfredsställelse och att du fåra vara med att påverka dina arb uppg. Det ger dig även meningsfullhet när du ser vad ditt arb gör för ngn annan, till ex om när jag arb inom friskvård och hälsa och ser hur människorna mår bättre av det arb du gör, då uppkommer den känslan, inte sant?
 
Går vi djupare i detta så behöver du även ha tillgång till generella motståndsresurser, dessa gör att vi kan stå emot krav och stress när de uppkommer och behålla vår känsla av sammanhang. De generella motståndsresurserna får vi i vår uppväxt och i vår sociala och kulturella omgivning.
Kan handla om vår person och vår självkänsla och kunskap samt att vi känner engagemang för olika saker. Ell vår hälsomedvetenhet, ex att vi tr och rör på oss så att kroppen mår bra..
 
Detta tycker jag är riktigt intressant att forska i såväl det vanliga mer rutinmässiga livet men givetvis även inom träning och friskvård..   
 
 
Taggar: Begriplighet, Erfarenhet, Friskvård, Hanterbarhet, Intresseområde, Krav, Kulturella omgivning, Livet, Meningsfullhet, Motståndsresurser, Ohälsa-Hälsa, Ordspråk, Resurser, Sociala omgivning, Stress., Tillfredställelse;