Relationstips,.

Förhållanden och relationer har alla en pos och neg sida, det bara ingår. Den neg skall nämnas vid namn och bearbetas, den pos underhållas och vidareutvecklas..
Förhållande - Motivation - Relationer - Styrka - Tro hopp och kärlek