joakim ramqvist hallin

Lite av varje om min resa genom livet,..

Aktivt lyssnande,.

Ett samtal består av en dialog (dialog känner du till ell hur?) där båda parter både talar och lyssnar.
 
Att kunna lyssna är en viktig del i ett bra samtal och innebär att man bekräftar sin samtalspartner. Du visar att du är närvarande och följer med i det som sägs, uppmuntrar till fortsatt samtal och förmedlar att du förstår. Det aktiva lyssnandet kan göras på flera olika sätt som ex. genom ögonkontakt, kroppshållning och genom att ställa frågor. Vi skiljer således generellt på två olika typer av aktivt lyssnande, verbalt och icke verbalt..
Taggar: Aktivt lyssnande, Ansiktsuttryck, Kroppsspråk, Närvarande, Röstklang, Sammanfatta, Samtal, Ställa frågor, Uppmuntra;