Examina

Dagen D är här, "utsätts snart för prövningar", har examensdag. Kommer hålla på till omkring midnatt m övn prov, m det vi har lärt oss, vi kommer få en uppg. ett larm, ex en trafikolycka ell brand i ett hyreshus, sedan ska vi lösa uppg m betoning på livräddning och brandsläckning.. Håll tummar och tår, 👍 😊..
Brandman - Brandmannautbildning - Examina - Torsdag - Viktoria brandförsvar