Varför köpa bra...

Larm, brandsläckare och bredbandstelefoni är tre ex på hemförsäljning i mitt omr som vållat problem för konsumenter i kommun under våren.  Inte för att det vart fel på produkterna i sig utan mer upptäckten att priset ofta är flera ggr dyrare än om kunden köpt produkten hos sitt försäkringsbolag t ex. 
Samt kanske besvikelsen när kunden upptäcker att denne vilseletts av teleoperatören. 
 
Vid all hemförsäljning har du 14 dgr's ångerrätt...

Hämta fler inlägg