joakim ramqvist hallin

Lite av varje om min resa genom livet,..

Våra banker, vår regering..

12 svenska banker höjer nu den rörliga räntan vilket du känner till, genomsnittsräntan idag för rörlig tre månaders ränta ligger på 1.59%.Den räntan beräknas ligga ca 0.5 procent högre inom ca ett år. Inom ca 4-5 år tror experter att samma genomsnitts ränta kommer hamna på ca 4-5 procent. Det är likviditet som kommer tas ut ur systemet och ytterligare belasta ekonomin vilket i sin tur kommer minska hushållens möjlighet att konsumera och med detta mindre möjlighet att driva efterfrågan. Samtidigt redovisar banker rekordvinster. Kanske kan låta positivt, som en indikator på att ekonomin är sund? I realiteten är så icke fallet. Mest lönsamma är banker inför en stundande finans krasch. Det banker tjänar pengar på är att låna ut pengar, är det inte så mina läsare? Så mest lönsamma är banker när de lånar ut mycket pengar vilket i sin tur ger att de ackumulerade privata skulderna ökar och är höga. Idag ligger de svenska bankernas vinster på höga nivåer. Det ger att de ackumulerade privata skulderna även de måste ligga på historiskt höga nivåer. Och så är det idag i vårt land Sverige! Sverige är i realiteten en av de sju mest skuldtyngda ekonomierna i världen där svensk ackumulerad privat skuld idag faktiskt ligger på de nivåer där finanskrascher manifesterar sig. Märk väl. Det är aldrig offentlig skuld som är den utlösande faktorn för finansiella krascher. Det är alltid istället när den ackumulerade privat skuld nivån ligger över 150% mot BNP samtidigt som kreditöknings takt de senaste fem åren i snitt ligger på eller över 20%. Empirisk data visar att detta är de enskilda viktigaste parametrarna för att förutsäga finansiella krascher. Faktiskt är det så att alla finansiella krascher 150 år tillbaka i tiden har detta fenomen gemensamt inkluderat 30 talets stora depressionen till idag, att tänka på! Det är just här vårt land Sverige idag ligger! Vad kan då utlösa en ny krasch i ett sådant läge när ekonomin väl hamnat på dessa nivåer? Med privata skulder på historiskt höga nivåer och med en ränta som ligger på 5.000 år lägsta är det sista som kan få det hela att tippa över är faktorer som innebär en minskning av privata hushållens möjligheter att konsumera. Det kan handla om allt ifrån höjda skatter och avgifter till högre räntor. Regeringen driver nu igenom höjningar av avgifter och skatter och samtidigt högre amorteringskrav. Samtidigt höjer nu bankerna räntan. Allt detta sammantaget kommer sätta press på hushållen och minska deras möjligheter att spara för en oviss framtid samtidigt som deras utrymme att konsumera kommer reduceras. Som nu när en Svensk redan till öronen belånad privat sektor tvingas inse att räntan är på väg upp håller inte kalkylerna längre. Ingen vill då eller kan ta mer lån. Alla försöker istället spara eller betala tillbaka på lånen vilket dels minskar bankernas vinster (banker tjänar pengar på att låna ut) och dels minskar konsumtionen. Efterfrågan i ekonomin går ner. Det gör att fler blir försiktigare, sparar, konsumerar mindre och försöker betala tillbaka på lånen. Med lägre efterfrågan går företagen sämre, bankernas vinster minskar och de vill ha större säkerheter och kräver att mer av låntagares lån betalas av. Människor vill sälja för att flytta till billigare boende. Fastighets priserna stagnerar för att sedan börja sjunka. Bankernas lånerisk ökar och de kräver därför snabbare återbetalning på lånen. Det ger i sin tur att privata sektorn får mindre pengar över för att konsumera och efterfrågan sjunker osv. Tillslut har vi en kapital förstörelse igång när både värderingar i fastigheter och värdepapper rasar. Frågan nu är inte om detta kommer att hända i Sverige utan bara när! Alternativet är att politiker nu inser vansinnet och sätter igång med en privat skuldsanering i steg ett via s.k helikoptersläpp till hushållen där detta i första hand används för att skriva av lån till banker och där resterande kan användas för konsumtion eller sparande. Allt detta samtidigt som man ser till att reformera det monetära systemet. Privata banker ska aldrig som idag kunna skapa nya pengar ur tomma luften som skuld och ta ränta på detta. Görs inte detta och med en ny finansiell kris kommer sedan även besparingar i välfärden och utförsäljning av det idag gemensamt ägda (pågått länge och pågår redan) till privata intressen för en spottstyver. Besparingar och neddragningar och ånyo nya massiva utbetalningar från skattebetalare till bankerna för att rädda systemet från kollaps. Resultatet - ännu större och ökande sociala klyftor och ojämlikhet. Högre skatter, lägre välfärd, högre arbetslöshet, större ojämlikhet och mer polarisering, våld och till sist t.o.m och tyvärr ofta visar historien, krig. Hög tid nu att vi tillsammans tar tag i detta. Det här är en cirkus vi inte ska behöva uppleva igen, 😀!!!
Taggar: Banksystem, Beslutsgivare, Finansiell kris, Kris, Lån., Politik, Regering, Räntor, Samhället, Sverige.;