Som det har,.

blivit, (samhället) 😥.. glädjande nog gäller det ju ej samtliga så vi dömer inte och "drar alla över en kam"  💘😉🙏..
 
 
Dagens samhälle