Stigmatiseringen,.

forts, låter dem hålla på, djupare ner i avgrunden dem sjunker, men kärleken består som medmänniska, GUD "bevare mig väl" hj dem!!!
"Gud" - "Stigmatiseringsprocessen" - Dömmer - Hjälp dem - Karma - Kärlek - Medmänniska - Skrattar och ler - Stigmatisering