Alla som äger en hög med guld,.

är inte rika. Rik enl mig är den som i varje ögonblick av tillvaron har kontakt m kärlekens energi..
Rik
Kärlek - Kärlekens energi - Rikedom