Att tänka på

Tre budskap/texter att ägna tankar och reflektion åt under din dag idag, ta hand om dig ty värdefull du är..
Budskap - Reflektera - Texter