Hjälper vän som,.

blivit lite sjuk, tar fram lite ur medicinskåpet mitt och delar m mig. Hoppas på tillfrisknande men först och främst mer fokus på symtomlindring, dem första dgrna, 👍🙏💪..
Acetylcystein - Cocillana - ColdZyme - Echinaforse - En hjälpande hand - Första hjälpen - Influensa - Ingektion - Kamratskap - Nasonex - Rinexin - Ställa upp - Symtomlindring - Ventolin - Virus - Vänner emellan - Vänskap - Zolpidem