På bussen,.

uppmärksammades att "skolorna" har börjat igen många elever ombord, vilket tjatter och samtalsämnen, man häpnar..
 
 
 
Ekonomiskt - Full buss - Kollektivtrafik - Miljötänk - På bussen