Säkerställa och utesluta att inget är brutet,.

så besökte sjh i fm efter arb passet för en röntgen, m glädjande steg (som förväntat visserligen) gick jag därifr. Läk tömde även tummen på lite mer blod och var, denna gång m en nål och inget gem, hihi. Hon anv sig av två av mina äldre hål, topp..
Blodfylld - Inget brutet - Klämd tumme - Lätta på trycket - Röntgen - Säkerställa - Tummen - Utesluta