joakim ramqvist hallin

Lite av varje om min resa genom livet,..

Religionsfrihet,..

Svensk demokrati och lag används av islams ledare och anhängare för att ideologin islam ska växa i Sverige. Ett av de senaste exemplen är Iman Aldebe som i Metro debatt sagt: "Vi har religionsfrihet i Sverige, det ska vi inte tumma på". Helt rätt, det ska vi inte tumma på. Vi ska följa svensk lag. Vår lag om religionsfrihet har funnits sedan 1 januari 1952. Innan lagen infördes fungerade religionsfriheten utmärkt, ett exempel är att judar som under andra världskriget flytt från närområden till Sverige inte förföljdes för sin tro. Nu har lagen om religionsfrihet funnits i i 64 år och judar i Sverige förföljs alltmer i takt med att den ideologi vars anhängare mest av alla änvisar till vår lag om religionsfrihet växer alltmer. Lagen om religionsfrihet kom till av två orsaker, den ena är frihet. ★ Vi skulle vara fria att tro på vilken gud som helst utan att för den sakens skull förföljas. ★ Vi skulle vara fria att INTE tro, i Sverige har vi alltså laglig rätt att förneka en gud och tro. ★ Vi har enligt svensk lag rätt att lämna en religion utan att trakasseras eller hotas för det. Om en annan lag som anses stå över svensk lag följs istället är det ett brott mot svensk lag. Den andra orsaken var att Sverige sekulariserades. Vi skulle slippa religiösa inslag i vårt offentliga rum. ★ Det innebär att om mat som förberetts och tillretts enligt en religiös lag serveras i skattefinansierade offentliga matsalar är det ett brott mot svensk lag. ★ Om offentliga badhus stängs för ickereligiösa eller religiösa män under vissa tider med hänvisning till religion är det ett brott mot svensk lag. ★ Om tjänstemän anställda i svensk myndighet under tjänsteutövning bär symboler eller klädsel med religiös grund är det ett brott mot svensk lag. Poliser i kippa, turban och slöja strider därmed mot svensk lag. Religionsfriheten innebär INTE att grupper med människor har rätt att begära särbehandling med hänvisning till sin religion. Religionsfriheten innebär att de har rätt att tro på sin gud utan att förföljas för det, och att de som inte tror på deras gud ska slippa attributen för deras religion i det offentliga rummet. Vi ska t.ex. slippa se kippa, turbaner och slöjor på: ★ polismän, ★ politiker och tjänstemän i riksdags- och kommunhus, ★ kommunala tjänstemän (bl.a. socialsekreterare och lärare), ★ vårdpersonal på vårdcentraler och sjukhus, ★ medarbetare på de statliga public servicebolagen SVT och Sveriges Radio. Religionsfrihet är frihet, inte tvång. I det muslimska Iran är det lag på att kvinnor måste bära slöja. I Iran riskerar kvinnor straff för att de vill kasta slöjan och vara fria. I Sverige arbetar islams anhängare för att islams attribut slöjor ska bäras av kvinnor i offentlig tjänst. Iman Aldebe säger i sitt videoinslag: "Det är kompetensen man ska titta på, inte kippan, turbanen eller slöjan". Helt rätt, kasta slöjan! För kompetensen sitter väl inte i den?
Taggar: Islam, Religionsfrihet, Svensk demokrati;