Religionsfrihet...

Svensk demokrati och lag används av islams ledare och anhängare för att ideologin islam ska växa i Sverige. Ett av de senaste exemplen är Iman Aldebe som i Metro debatt sagt: "Vi har religionsfrihet i Sverige, det ska vi inte tumma på". Helt rätt, det ska vi inte tumma på. Vi ska följa svensk lag. Vår lag om religionsfrihet har funnits sedan 1 januari 1952. Innan lagen infördes fungerade religionsfriheten utmärkt, ett exempel är att judar som under andra världskriget ...

Hämta fler inlägg