joakim ramqvist hallin

Lite av varje om min resa genom livet,..

Att kommunicera,.

Det gör vi på många olika sätt, mob är ett alt av många idag likaså MAIL, att skriva och läsa e-post, ;-) men själv så föredrar jag rak kommunikation "face to face" och en dialog då naturligtvis, viktigt sedan är att lyssnaren förstår, tolkar och utvärderar det hon hör. Tycker om att tolka kroppsspråket hos personer också, det gillar jag, :-). Förmågan vår att lyssna aktivt, "aktivt lyssnande" som jag brukar säga och tala om för andra samt påminna mig själv om förbättrar ju ofta våra personliga relationer genom att minska konflikter, stärka sambandet och främja förståelse. Vi lyssnar inte ofta uppmärksamt när vi interagerar vilket kan skapa onödigt "tjafs" och meningsskiljaktigheter till en början. Kommunikationen sedan, vilken leder till förståelse, är ju en av de viktigaste beståndsdelarna i livet, värdefullt äro att veta hur man använder orden i språket på rätt sätt. Då kan man lättare förstå andra människor och samtidigt göra sig förstådd på vår vandring här på jorden.. (Blev ett längre inlägg än vad som var tänkt fr början, men, men, hoppas budskapet kommer fram, ;-)..)
Taggar: Aktivt lyssnande, Budskapl, Förståelses, Kommunikationn, Kroppsspråko, Vilja till förståelse;