Att inte följa,.

sitt hjärta kan vara nog så svårt ibland, men det är då vi blandar in lite förnuft i leken och hjärnan således..
Förnuft - Hjärta - Känslor