Vårt grannland, Finland..

Skall det vara så svårt? http://www.svd.se/merit-wager-ett-annat-land-en-annan-polismakt/om/ledare-gastinlagg
Invandringspolitik - Ordning och reda - Ska det vara så svårt - Sunt förnuft - Ta seden dit man kommer - Vårt grannland Finland