Om det gör...

VÄLJ DET, om inte LÅT BLI! Följ det som känns rätt, även om beslutet kanske är tungt, 😉..

Lycka är a...

en dag och inse att ditt barn vuxit upp och blivit en god person..

Alla behöver inte v...

hela tiden, det finns det förresten ingen som kan. Man måste lära sig att handskas m verkligheten,..

Hämta fler inlägg