De sju dödssynderna

Lagt dem på minnet, kan du dem? 1, Högmod 2, Vällust 3, Frosseri 4, Lättja 5, Girighet 6, Vrede 7, Avund Känner för att lägga till två ord/begrepp som Hänsynslöshet och Falskhet där också,..
Avund - Dödssynder - Falskhet - Frosseri - Girighet - Hänsynlöshet - Högmod - Lättja - Vrede - Vällust