Söndagsfilm,.

"Avatar", (långa versionen), hos vännen.. Trevligt, trevligt,..
Söndagsfilmen - Trevligheter