Vishet är att acceptera,.

verkligheten som den är, kärleken är en handling och den vises språk..
Acceptans. - Kärlek - Verkligheten - Vishet