Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen idag vill jag belysa. Respektera alla människors lika värde i alla sammanhang oavsett kön, ålder, nationalitet eller status..
Internationella kvinnodagen - Rättvisa - acceptans - allalika