Ett rop på hjälp,.

Stör DÖDEN, våga FRÅGA!
"Tappad i grytan" - Alkohol - Alternativ beteende - Ber om - Besitter ej förmågor - Beteendeförändring - Ej förstådd - Ett rop på hjälp - Framkallar - Få hjälp - Förstår ej bättre - Har resurser - Knivar - Knivar i ryggen - Kunna visa tacksamhet - Kärlek - Mobbning - Mord - Motivation - Projiserar - Provoserar - Repsnara - Ser men gör inget - Ses ej så inget görs - Självmord - Sprängning - Suicid - Tabletter - Tankar om döden - Tankar på döden - Varför? - Varningssignaler - Varningstecken. - Vilja